Branner med elektrisk årsak

Få hjelp

Elektrisk sikkerhet i hjemmet: Forebygging av branner

I den moderne verden er elektrisitet en uunnværlig del av hverdagen, som driver alt fra belysning og husholdningsapparater til bilen vår. Imidlertid bringer denne bekvemmeligheten også med seg mulige farer, inkludert risikoen for branner forårsaket av elektriske feil eller misbruk. Ifølge Brannvernforeningen skyldes halvparten av boligbrannene her i landet feil ved elektriske anlegget eller bruk av elektrisk utstyr. Her skal du få litt tips som kan redusere risikoen og fremme sikkerhet i hjemmet.


Oppdag faretegn

Det første trinnet i forebygging av elektriske branner er å identifisere og forstå potensielle faretegn. Vær årvåken til temperaturøkninger i elektriske komponenter som sikringer, støpsler og kontakter – det kan indikere en økt risiko for overoppheting og brann. Ta kontakt med en registrert installasjonsvirksomhet dersom du oppdager varmegang. Prøv gjerne å utføre regelmessige inspeksjoner og vedlikehold for å identifisere og rette opp disse problemene tidlig.

Unngå DIY elektriske prosjekter

Selv om du fullt lovlig kan kjøpe elektrisk materiell hos forhandlere, har du ikke nødvendigvis lov til å montere dette selv. Ukorrekt installasjon eller reparasjon av elektriske systemer kan føre til farlige situasjoner som kan gi støt og eller lede til brann. Søk derfor profesjonell hjelp for slike prosjekter som involverer det elektriske anlegget, da kvalifiserte fagfolk har den nødvendige opplæringen og erfaringen til å utføre arbeidet på en sikker måte.

Sikker drift av elektriske apparater

Elektriske apparater er en stor del av våre moderne liv, men de kommer også med en viss risiko. For å minimere denne risikoen, er det viktig å bruke apparatene på en sikker måte. Les bruksanvisningen og å slå av apparater som ikke er i bruk. I tillegg er det lurt å unngå å bruke skadede apparater eller ledninger, da disse kan være en brannfare. Husk at produkter som står i «stand by»-modus også bruker strøm og kan være en mulig strømtyv. Ladere som ikke er i bruk, bør du trekke ut av støpselet.

Trygg lading av elektroniske enheter

I en verden hvor vi stadig er omgitt av oppladbare enheter, er det viktig å ha gode vaner når det gjelder lading. For eksempel, bør du unngå å plassere ladende enheter på brennbare overflater som senger eller sofaer. I stedet, bruk et ikke-brennbart underlag for å redusere risikoen for brann. Det er også lurt å bruke originale ladere og å unngå å dekke til ladere og batterier som blir varme. Se brannvernforeningen sine ladevettregler.

Ladevettreglene

  • Lad i rom med røykvarsler
  • Lad når du er våken og til stede
  • Les og følg produsentens bruksanvisning
  • Bruk helst original lader
  • Lad på et underlag som ikke lett kan brenne
  • Ikke lad i senga
  • Ikke lad i korridor eller i trapperom. De må kunne brukes som fluktvei ved brann
  • Bytt ut skadet utstyr
  • Stopp lading dersom det kommer lyder, lukter eller blir unormalt varmt
  • Ved røyk og flammer, ring brannvesenet på 110

Ladevettreglene er utarbeidet av Brannvernforeningen, Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) og forsikringsselskapet If. 

Lading av elbiler

For de som eier en elbil, er det viktig å være oppmerksom på de nye reglene som trådte i kraft 1. juli 2022. Disse reglene innebærer at du må ha en egen ladeboks og overspenningsvern for å lade bilen hjemme. Dette er tiltak som er designet for å øke sikkerheten og effektiviteten av elbil lading.

Oppsummert

Ved å følge disse enkle og effektive tipsene, kan du skape et tryggere hjem for deg og din familie. Husk, forebygging er nøkkelen til å unngå elektriske branner. Gode rutiner kan bidra til å redusere antall branner med elektrisk årsak.

Les mer hos brannvernforeningen: https://www.brannvernforeningen.no/brannsikkerhet/i-hjemmet/branner-med-elektrisk-arsak