Elnett Gruppen AS

Få hjelp

Elnett Gruppen er en allianse bestående av 20 regionalt store elektroentreprenører.

Alle er aktører med lang erfaring og betydelig elektroteknisk kompetanse. Tilsammen dekker vi mesteparten av Norge gjennom morselskapene, datterselskap og avdelinger på i alt 75 lokasjoner.

Selskapene i Elnett Gruppen utfører elektrotekniske entrepriser og serviceoppdrag innenfor de aller fleste markedssegmenter slik som skip, noe offshore, samferdsel, havbruk, landbruk, industri, næringsbygg og bolig. Mange av medlemsbedriftene utfører også betydelige leveranser av automasjonsløsninger både for industri og bolig samt sikkerhetsløsninger, velferdsteknologi og Smarthusløsninger.

Gjennom vårt nettverk drar vi nytte av selskapenes erfaring og kompetanse og gir gode og effektive løsninger for oppdragsgiver.
Produkter: 11 av 1
  • Pris inkl. installasjon
  • Kompatibel Fjordkraft-app
  Zaptec Go
  Fremtidsrettet lading av elbilen i enebolig eller fritidsbolig.
  • kr 14.999,00
  Solgt av Elnett Gruppen AS