Demontering varmepumpe

Få hjelp

Gode råd for demontering av varmepumpe

Demontering av varmepumpe må gjøres med stor forsiktighet. For å ivareta sikkerheten og miljøet er det viktig at dette arbeidet utføres av fagfolk.

Derfor er det ikke smart å demontere varmepumpen selv

Den viktigste grunnen til at det ikke er en god idé å finne frem verktøykassen og demontere varmepumpen på egenhånd, er at den inneholder farlige gasser. For å kjøle ned luften bruker en varmepumpe fluorholdige gasser (HFK-gasser). Disse gjør ikke skade så lenge varmepumpen er montert forsvarlig på veggen, men kommer de på avveie kan de være svært skadelige.

Miljødirektoratet betegner HFK-gasser som sterke klimagasser, og stiller strenge krav til håndtering av fluorholdige gasser. Derfor er det viktig at demonteringen av varmepumpen skjer på riktig måte, og at det blir gjort en forsvarlig håndtering av avfallet.

Finn fagfolk som sertifisert for å demontere varmepumper

Når du skal få varmepumpen din demontert, er det viktig at bedriften som utfører jobben har sertifikat for å behandle fluorholdige gasser. På returgass.no kan du enkelt søke etter bedrifter som innehar riktig sertifisering.

Trenger du en ny varmepumpe?

På vår markedsplass kan du enkelt finne varmepumper av høy kvalitet som gir mye varme selv på kalde dager. 

Se vårt utvalg av varmepumper her.