Montere varmepumpe

Få hjelp

Nyttig å vite om montering av varmepumpe

En varmepumpe kan spare 30-80% av energien til oppvarming, og mange lurer på om man kan montere varmepumpe selv. Svaret er nei, det er ganske enkelt ulovlig. I 2013 ble det innført et krav om at både den som monterer varmepumpen og bedriften som står ansvarlig må være sertifisert.

Montering av varmepumpe må utføres av fagfolk

Det er flere grunner til at den som monterer varmepumpen må ha gyldig F-gass-sertifikat, og jobbe for en F-gass-sertifisert bedrift. Varmepumper inneholder gasser med fluorforbindelser. Disse gassene er ufarlige så lenge de holdes i et lukket system, som i en forsvarlig montert varmepumpe. Men skulle derimot gassene lekke ut, er de skadelige for ozonlaget. Denne typen lekkasjer kan oppstå ved uforsvarlig montering, ved visse typer service og under eventuell demontering av varmepumpen. Feilaktig montering og håndtering av F-gasser gjør at varmepumpen vil gi redusert eller ingen effekt ved bruk, samt kortere levetid. I tillegg mister den sin produktgaranti.

Gjennomboring av vegg

Montering av varmepumpe krever at det lages et hull i veggen hvor man legger opp rør for å koble til pumpens innedel og utedel. Dersom dette ikke gjøres forskriftsmessig kan trekk, fukt og råte komme inn i hullet. Man kan få et kaldluft-sug inn bak varmepumpen, som fører til både kjøligere innetemperatur, og til at varmepumpen blir stående og gå for fullt på grunn av termostaten. Dette vil også gå utover varmepumpens levetid.

Plassering, strøm og vedlikehold av varmepumpen

I tillegg til forsvarlig montering av varmepumpen, kan en montør gi gode råd om plassering av både inne- og utedel for å oppnå best mulig effekt, samt minst mulig støy i omgivelsene den skal plasseres i. Det er viktig å tenke gjennom hvor ledningene mellom de to delene skal gå. Rørstrekket bør være minst to, og helst ikke mer enn femten meter langt for at ikke varmetapet skal bli for stort. Skal varmepumpen ha strøm til utedelen bør en elektriker koble opp en 10 eller 16 ampere jordet kurs med jordfeilbryter. Kontakten bør settes i nærheten av varmepumpen.

Montør kan også gi tips til innstillinger, opplæring av WiFi-funksjoner, bruk og vedlikehold, slik at varmepumpen har det beste grunnlaget for optimal ytelse og levetid. Det kan være lurt å spørre om hvordan man skal ta ut og rense filtrene. Installatør kan vise hvilket filter en selv tar ut og skyller i vasken jevnlig. Det anbefales å ta service på din pumpe hvert 2-3 år, dette gjøres av fagkyndig installatør.

Trenger du en ny varmepumpe?

På vår markedsplass kan du enkelt finne varmepumper av høy kvalitet som gir mye varme selv på kalde dager. 

Se vårt utvalg av varmepumper