Personvernerklæring

Få hjelp

1. Ansvar

1.1. Personvern
Når du registrerer en bruker hos oss, gjør et kjøp, besøker vårt nettsted fjordkraft.no/markedsplass, kontakter kundeservice, logger deg inn med eksisterende bruker eller mottar markedsføring fra oss, behandler vi personopplysninger om deg. Denne behandlingen skjer i samsvar med personopplysningsloven.
Nedenfor finner du mer informasjon om vår behandling av personopplysningene og hvilke rettigheter du har knyttet til dette. Mer informasjon om personvern finner du på Datatilsynets nettsider .

1.2. Behandling av personopplysninger i Fjordkraft AS
Behandlingsansvarlig for dine personopplysninger er Fjordkraft AS (org.nr. 976 944 682) ved adm. dir. Rolf Barmen. Kontaktinformasjonen til Fjordkraft AS er:
Postadresse: Postboks 3507 Fyllingsdalen, 5845 Bergen
E-post: firmapost@fjordkraft.no
Telefon: 23 00 61 00, kundeservice, hverdager klokken 08-20

Fjordkraft har et eget personvernombud som blant annet skal bistå med å ivareta dine rettigheter knyttet til behandlingen av personopplysninger. Ta kontakt via personvernombud@fjordkraft.no eller via postadressen over.
 


2. Behandling av personopplysninger

2.1. Hvor stammer dine personopplysninger fra?
Når du oppretter en bruker på Fjordkraft Markedsplass og/eller gjennomfører et kjøp må vi ha personopplysninger om deg for at vi skal kunne utføre nødvendige oppgaver knyttet til din bruk av Fjordkraft Markedsplass, og for at vi skal kunne tilby deg den servicen du forventer. Disse opplysningene får vi direkte fra deg eller via en tredjepart du har gitt samtykke til.
Når du som kunde bruker våre tjenester og henvender deg til oss, samler vi inn og oppbevarer opplysninger om dette.
Collector Bank AB leverer tjenester for betaling på Fjordkraft Markedsplass. Personvern knyttet til betaling er regulert gjennom Collector Banks retningslinjer for personvern.

2.2. Hvorfor samler vi inn personopplysninger om deg?
Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål:

Levere varer og tjenester
Vi behandler dine personopplysninger for å kunne levere varer og tjenester til deg. Slik behandling består blant annet av etablering av kundeforhold, fakturering, innfordring, utsendelse av informasjon, kundeservice, analyser, rapportering og regnskap. Vår behandling av dine personopplysninger skjer på grunnlag av kjøp du har gjort på Fjordkraft Markedsplass.

Markedsføring
Når du oppretter bruker på Fjordkraft Markedsplass, kan vi be om ditt samtykke til å bli med i vårt fordelsprogram og til å motta direkte markedsføring fra oss via e-post, SMS og sosiale medier (Facebook). Dette gjør at vi kan sende deg gode tilbud fra oss og våre samarbeidspartnere. Samtykket er frivillig og kan trekkes tilbake via Min side eller ved å kontakte kundesenteret vårt. Vi gir ikke dine opplysninger videre til selskapene vi samarbeider med i fordelsprogrammet, med mindre dette er avtalt med deg på forhånd.
Vi ønsker å tilby en markedsføring som er mest mulig relevant for deg, derfor bruker vi dine personopplysninger til å opprette ulike kundekategorier. Dette begrenser ikke dine rettigheter knyttet til de varer og tjenester som markedsføres.

Forbedring av forretningsprosesser
Vi behandler opplysninger om deg og ditt kundeforhold for å bedre forstå markedene vi opererer i og for å forbedre tjenestene og produktene vi tilbyr våre kunder. Grunnlaget for denne behandlingen av personopplysninger er en interesseavveining, hvor vi mener at aktiviteten bidrar til en effektiv drift av selskapet og best mulige betingelser for våre kunder.

Intern analyse av kundebevegelser
Vi behandler opplysninger om deg for å analysere bevegelser i kundeporteføljen på et overordnet nivå, slik at vi kan forbedre kundehåndteringen og utføre mer relevante salgs- og markedsføringstiltak. Denne behandlingen baserer seg på en interesseavveining hvor muligheten til optimal forretningsdrift og best mulige avtalevilkår for kundene er vektlagt.

Kundeundersøkelser
For å forbedre vår virksomhet sender vi regelmessig ut kundeundersøkelser til våre kunder. Denne behandlingen baserer vi på våre berettigede interesser for å gi våre kunder en bedre kundeopplevelse i fremtiden. Det er frivillig å delta i kundeundersøkelsene og svarene kan avgis anonymt om ønskelig.


3. Hvordan vi deler dine opplysninger

3.1. Bruk av eksterne databehandlere
For å gjennomføre ulike forretningsprosesser bruker vi eksterne databehandlere som behandler dine personopplysninger på våre vegne. I slike tilfeller har vi inngått avtaler blant annet for å ivareta personopplysningssikkerheten i alle ledd av behandlingen. For de ulike behandlingsformålene, bruker vi følgende databehandlere eller kategorier av databehandlere:
Betaling og finansiering på Fjordkraft Markedsplass: Collector Bank AB
Forbedring av forretningsprosesser, interne analyser av kundebevegeler, salg og markedsføring: Ulike analyseselskap (bl.a. Netlife Dialog AS),
Kundeundersøkelser: Questback AS.

3.2. Levering av varer og tjenester
Selgerne på Fjordkraft Markedsplass sørger selv for å få levert sine produkter og tjenester til deg. Vi utleverer derfor personopplysninger som er nødvendig for at de skal kunne levere varene til deg. Informasjonen som deles med selgerne er navn, adresse, telefonnummer og e-postadresse. Selgerne har et selvstendig ansvar for å behandle dine personopplysninger når du kjøper en vare eller tjeneste fra dem.

3.3. Utlevering av personopplysninger til andre
Dersom vi besitter personopplysninger om personer som er under etterforskning for straffbare handlinger, er vi gjennom lov pålagt å utlevere disse personopplysningene til myndighetene på forespørsel.
 


4. Oppbevaring av personopplysninger

4.1. Lagringstid
Vi lagrer dine personopplysninger hos oss så lenge det er nødvendig for de formål personopplysningene ble samlet inn for, med mindre lovbestemmelser pålegger oss en lengre lagringsperiode.
 


5. Bruk av informasjonskapsler (cookies)

5.1. Generelt
Informasjonskapsler (også kjent som «cookies») er små tekstfiler som lagres på enheten din når du åpner en nettside. I disse informasjonskapslene ligger det informasjon om nettstedene og nettsidene du har besøkt.
På Fjordkraft Markedsplass bruker vi informasjonskapsler for å gi brukerne god informasjon (blant annet på Min side), for å kunne logge den enkelte brukers handlinger på nettstedet og for å markedsføre oss på andre nettsteder brukerne besøker.

5.2. Webanalyse
Vi samler vanlig besøksstatistikk for nettstedet vårt ved hjelp av analyseverktøy som tilbys av Google Analytics. Disse opplysningene blir bare benyttet til drift og videreutvikling av nettstedet.
I tråd med vanlig praksis på nettet registreres brukernes IP-adresse på nettstedet. Vi benytter et script som tar vekk de siste sifrene fra din IP-adresse før informasjonen blir lagret av Google Analytics. Dette gjør at analyseverktøyet kan anslå brukernes geografiske plassering, men adressen kan ikke benyttes for å identifisere den enkelte bruker.
Ønsker du flere detaljer om hvilke informasjonskapsler dette nettstedet bruker og hva de brukes til så finner du en detaljert liste her.

5.3. Markedsføring fra oss på tredjeparters nettsteder
Dersom du har besøkt vårt nettsted kan bruken av informasjonskapsler medføre at du vil se annonser fra oss på andre nettsteder. Teknologien vi benytter til dette kalles "Remarketing" og leveres av Google, Facebook og AppNexus. Disse informasjonskapslene inneholder kun informasjon om hvilke sider du har besøkt på nettstedet vårt, og ikke opplysninger som kan identifisere deg som person. "Remarketing"-informasjonskapsler utløper etter maksimalt 90 dager fra tidspunktet informasjonskapselen er opprettet eller oppdatert.

Første gang du besøker vårt nettsted får du spørsmål om å samtykke til bruk av informasjonskapsler som beskrevet ovenfor. Hvis du ønsker at informasjonskapsler skal deaktiveres, må du endre innstillingene i nettleseren din. Vær oppmerksom på at om du deaktiverer informasjonskapsler kan dette påvirke funksjonaliteten på nettstedet vårt.

5.4. Bruk av nettstedets søkefelt
Vi lagrer informasjon om hvilke søkeord brukerne benytter. Formålet med dette er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre ved at vi kan finne ut hvilke søkeord som gir treff og hvilke søkeresultater som blir klikket på. Det lagres ikke IP-adresse eller annen informasjon knyttet til søkeordene
 
 


6. Dine rettigheter

6.1. Dine rettigheter når vi behandler personopplysninger om deg
Du har etter personopplysningsloven en rekke rettigheter knyttet til vår behandling av dine personopplysninger. For å håndheve dine rettigheter kan du kontakte vårt kundesenter. Vi behandler din forespørsel så fort som mulig, og senest innen 30 dager.
Vi vil kunne be deg om å bekrefte identiteten din eller å oppgi ytterligere informasjon før vi lar deg håndheve dine rettigheter overfor oss.

Rett til innsyn
Du har rett til å få innsyn i de personopplysningene vi har om deg.

Rett til korrigering
Du har rett til å få uriktige personopplysninger om deg rettet.

Rett til sletting
I særlige tilfeller har du rett til å få slettet personopplysninger om deg, før tidspunktet for vår alminnelige generelle sletting inntreffer.

Rett til innsigelse
Du kan rette en innsigelse mot vår behandling av dine personopplysninger, og når EUs forordning 2016/679 (GDPR) trer i kraft kan du be om å motta dine personopplysninger i et strukturert, vanlig og maskinleselig format slik at opplysningene lett kan overføres til deg eller en annen behandlingsansvarlig utnevnt av deg (dette er kjent som "dataportabilitet").
Du har dessuten rett til å reservere deg mot direkte markedsføring fra oss, noe du kan gjøre ved å kontakte kundesenteret vårt.

Dataportabilitet
I enkelte tilfeller har du rett til å få utlevert, eller overført til andre, personopplysningene du har gitt til oss, og du skal da få personopplysningene utlevert i et strukturert, alminnelig anvendbart og maskinlesbart format.

Rett til begrensning av behandling
Du har i visse tilfeller rett til å få behandlingen av dine personopplysninger begrenset, for eksempel hvis du bestrider riktigheten av personopplysningene, eller hvis du har innsigelser mot behandlingen av personopplysninger.

Du kan lese mer om innholdet i disse rettighetene på Datatilsynets nettside: www.datatilsynet.no

6.2. Klage
Dersom du mener at vi ikke har overholdt dine rettigheter knyttet til personopplysningsloven, har du rett til å klage til Datatilsynet, Postboks 8177, 0034 Oslo, postkasse@datatilsynet.no.
Datatilsynet oppfordrer deg til først å klage direkte til oss, slik at vi kan uttale oss om saken før Datatilsynet behandler den. Har du spørsmål om dette kan du kontakte vårt personvernombud.

6.3. Endringer
Hvis det skulle skje endringer i en av våre tjenester eller endringer i regelverket om behandling av personopplysninger, kan det medføre en endring i informasjonen som er gitt her. Hvis vi har dine kontaktopplysninger vil vi ved større endringer i personvernerklæringen gjøre deg oppmerksom på disse. 

Oppdatert informasjon vil også alltid finnes lett tilgjengelig på Fjordkraft Markedsplass.

Sist oppdatert: 11.oktober 2021